Electric products

محصولات برقی

  Electric products

 تنس ، پد و سیم فارادیک

tennessee,pad,fradik wire

در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت S شکل خود را حفظ کند ، اکثر صندلی ها به دلیل پر نکردن گودی کمر این حالت را در بر نمیگیرند و باعث ایجاد ناهنجاری های ستون فقرات در هنگام نشستن می شود، همچنین باعث ایجاد فشار بر روی ستون فقرات که موجب درد های کمر، گرفتن عضلات ، آرتروز و فتق دیسک میشود. به همین خاطر نشستن های طولانی مدت در حالت غیر استاندارد میتواند مشکلات جدی ای برای افراد ایجاد کند پشتی کمری های طبی با پشتیبانی کامل از قوس کمر باعث می شود حالت S شکل ستون فقرات موقع نشستن حفظ شود، همین امر موجب کاهش فشار وارده بر ستون فقرات می شود و جلوگیری از آرتروز و فتق دیسک ، درد عضلات پشت و کمر را در پی دارد.


2020-06-17

محصولات برقی – لوازم پزشکی

محصولات برقی   Electric products  تنس ، پد و سیم فارادیک tennessee,pad,fradik wire در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت S شکل خود را حفظ کند […]