Electric Heating Pad

تشک برقی

Electric Heating Pad

تشــکچه برقی، یک تشــک است که توسط المنت هاي برقی، گرما تولید می کند. یک بســـتر راحت با گرماي یکنواخت و لذت بخش و ملایم در طول شب ، که تا حد زیادي به کاهش فشـــار هاي عصـــبی و استرس کمک می کند. براي افرادي که تمایل دارند طیف گســـــترده اي از دما را انتخاب کنند قابلیت تنظیم دما در بیشـــتر تشـــکچه هاي برقی دیده می شود. گرما با افزایش جریان خون ، به کاهش درد ماهیچه ها کمک مـی کند و نه فقط بـراي دردهاي مـزمن ، بلکه بـراي افـرادي که در اثـر ورزش دچار آسیب دیدگی یا گرفتگی عضــلات می شوند، مناسب است. هنگامی که عضـــلات دچار گرفتگی و درد می گردد براي کاهش درد و گرفتگی ، استفاده از تشکچه هاي برقی به تسکین درد کمک شایانی می کند.

تشکچه هاي برقی با حرارت مستقیمی که به عضلات وارد می کنند، درد ، اسپاسم، خسـتگی ، آسیب هاي وارده در ناحیه پشـت و گرفتگی عضـلت را رفع کرده و گردش خون را بهبود می بخشـدحتی در کاهش علایم بیماري هاي افسارگسیخته اي مانند آرتروز هم مفید و موثر است.

Electric Heating Pad
Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

2020-06-17

تشک برقی

تشک برقی Electric Heating Pad تشــکچه برقی، یک تشــک است که توسط المنت هاي برقی، گرما تولید می کند. یک بســـتر راحت با گرماي یکنواخت و […]
2020-06-17

محصولات طبی و لاغری

محصولات طبی و لاغری Medical and slimming products تشک لاغری Thermo Pad Slimming کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت […]