Backrest Reading Pillow

پشتی مطالعه الیافی

Backrest Reading Pillow

 

هر کســی براي مطالعه و استراحت کردن به یک جاي دنج و راحت احتیاج دارد. شما می توانید هر مکانی را با استفاده از این پشتی قابل حمل به یک جاي دنج و راحت براي خود تبدیل کنید. که براي مطالعه، بازي، ریلکس کردن، تلویزیون دیدن و کار با لپ تاپ مناسب می باشد. این محصول به سرعت به محبوب ترین لوازم شما تبدیل می شود. مواد تشکیل دهنده داخل پشتی از الیاف مصنوعی درجه یک تهیه شده که براي استفاده طـولانی مدت در نظـر گرفتـه شـده و همیـن طـور رویـه و الیـاف قــابل شستشو می باشد.

Backrest Reading Pillow

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

2020-06-17

پشتی مطالعه الیافی

پشتی مطالعه الیافی Backrest Reading Pillow   هر کســی براي مطالعه و استراحت کردن به یک جاي دنج و راحت احتیاج دارد. شما می توانید هر […]
2020-06-17

محصولات الیافی

محصولات الیافی Fiber products بالش بارداری الیافی Full Body Pillow استفاده از بالش هاي بارداري بیوتی بیسـیک به منظور تنوع در مدل ها، راحتی سلیقه براي […]