پمپ وکیوم دستی

پمپ وکیوم دستی

Hand Pump Vacuum


از این پمپ وکیوم دستی براي حجامت یا بادکش درمانی در منزل و همچنین تحقیقات در آزمایشگاه ها استفاده می شودبراي استفاده از پمـپ وکیـوم شمـا به میزان دلخـواه براي پمپ کردن می توانیـد از آن بهره ببرید. پمپ جدید بیوتی بیسیک با دیزایـن جدیـد این امکـــان را به شما می دهد که با صرف انـرژي کمتر بازده بیشتري را در کار داشته باشید.

Hand Pump Vacuum

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow
can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain
on your should.
Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.

2020-06-17

پمپ وکیوم دستی

پمپ وکیوم دستی Hand Pump Vacuum از این پمپ وکیوم دستی براي حجامت یا بادکش درمانی در منزل و همچنین تحقیقات در آزمایشگاه ها استفاده می […]
2020-06-17

محصولات پلاستیکی

محصولات پلاستیکی Plastic products بادکش درمانی Cupping Therapy بادکش درمانی بیشتر براي کاهش درد هاي عضلانی و رفع خستگی و همچنین مشکلات گوارشی و پوستی و […]