محصولات طبی

محصولات طبی و لاغری

Medical and slimming products

تشک لاغری

Thermo Pad Slimming

کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت که به دلیل تعریق موجب کاهش وزن فرد می شود. کاهش سایز دور شکم و پهلو و ران ها و باسن با استفاده از تشـــک لاغري امکان پذیر می باشد. استفاده از این تشکها در نوع خود بی نظیر و مواد تشـکیل دهنده این تشـکها از بهترین مواد خارجی می باشد این دستگاه هااز دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شذده اند که قسمت داخلی آن قطعات حرارتی با روکش هاي نسوزو عایق بندي مطمئن و قسـمت خارجی از روکش ضد آب و مقاوم استفاده شده است و داراي یک دیمر کنترل دار با قدرت بالا می باشد.

 


تشک برقی

Electric Heating Pad

تشــکچه برقی، یک تشــک است که توسط المنت هاي برقی، گرما تولید می کند. یک بســـتر راحت با گرماي یکنواخت و لذت بخش و ملایم در طول شب ، که تا حد زیادي به کاهش فشـــار هاي عصـــبی و استرس کمک می کند. براي افرادي که تمایل دارند طیف گســـــترده اي از دما را انتخاب کنند قابلیت تنظیم دما در بیشـــتر تشـــکچه هاي برقی دیده می شود. گرما با افزایش جریان خون ، به کاهش درد ماهیچه ها کمک مـی کند و نه فقط بـراي دردهاي مـزمن ، بلکه بـراي افـرادي که در اثـر ورزش دچار آسیب دیدگی یا گرفتگی عضــلات می شوند، مناسب است. هنگامی که عضـــلات دچار گرفتگی و درد می گردد براي کاهش درد و گرفتگی ، استفاده از تشکچه هاي برقی به تسکین درد کمک شایانی می کند.

تشکچه هاي برقی با حرارت مستقیمی که به عضلات وارد می کنند، درد ، اسپاسم، خسـتگی ، آسیب هاي وارده در ناحیه پشـت و گرفتگی عضـلت را رفع کرده و گردش خون را بهبود می بخشـدحتی در کاهش علایم بیماري هاي افسارگسیخته اي مانند آرتروز هم مفید و موثر است.

 

2020-06-17

محصولات طبی و لاغری

محصولات طبی و لاغری Medical and slimming products تشک لاغری Thermo Pad Slimming کاهش سایز با استفاده از کمربند هاي حرارتی به مانند سـونا رفتن اسـت […]
2020-06-17

بادکش درمانی

بادکش درمانی Cupping Therapy بادکش درمانی بیشتر براي کاهش درد هاي عضلانی و رفع خستگی و همچنین مشکلات گوارشی و پوستی و نیـز به عنوان یک […]