جا قلمی تاتو

جا قلمی تاتو

Tattoo Holder

جا قلمی بیوتی بیسیک ساخته شده از مواد کریستال می باشد، که شفـافیت و سالم بودن جنس را نمایان می کند. و همچنین از رنگ هاي افزودنی براي جذاب شدن محصول و باب سلیقه افراد تهیه شده است. این نوع جـا قلمــی از 3 تکه ساخته شده است، که از هر 3 تکه آن به صورت مجزا هم می توان استفاده کرد.

تکه انتهایی جا قلمی قابلیت گذاشتن روي میز یا بدن مشتري را دارد، که به عنوان جا قلمی رومیـزي کاربــرد دارد

تکه وسطی و تکه بالایی آن زمانی که به هم متصل می شوند مدل قـارچ شده و به عنـوان جاقلمی دستـه قارچــی کاربرد دارد. که هنگام کار می توانید آن را در دست گرفته و همزمان از آن و قلم در دست دیگر استفاده کنید.

و زمانی که 3 تکه را به هم متصل کرده از آن به عنوان پایه قلم کامل تر مورد استفاده قرار گیرد.

در هر3 حالت شما می توانید هنگام کار از جا قلمی، تشتک هاي تاتو را داخل سوراخ هاي جا قلمی گذاشته و به راحتی از آن ها استفاده نمایید. هر دو نوع محصول جاقلمی به این صورت کاربرد دارند.

Tattoo Holder

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

2020-06-17

جا قلمی تاتو

جا قلمی تاتو Tattoo Holder جا قلمی بیوتی بیسیک ساخته شده از مواد کریستال می باشد، که شفـافیت و سالم بودن جنس را نمایان می کند. […]
2020-06-17

محصولات پلاستیکی

محصولات پلاستیکی Plastic products بادکش درمانی Cupping Therapy بادکش درمانی بیشتر براي کاهش درد هاي عضلانی و رفع خستگی و همچنین مشکلات گوارشی و پوستی و […]