تنس ، پد و سیم فارادیک

تنس ، پد و سیم فارادیک

tennessee,pad,fradik wire

در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت S شکل خود را حفظ کند ، اکثر صندلی ها به دلیل پر نکردن گودی کمر این حالت را در بر نمیگیرند و باعث ایجاد ناهنجاری های ستون فقرات در هنگام نشستن می شود، همچنین باعث ایجاد فشار بر روی ستون فقرات که موجب درد های کمر، گرفتن عضلات ، آرتروز و فتق دیسک میشود. به همین خاطر نشستن های طولانی مدت در حالت غیر استاندارد میتواند مشکلات جدی ای برای افراد ایجاد کند پشتی کمری های طبی با پشتیبانی کامل از قوس کمر باعث می شود حالت S شکل ستون فقرات موقع نشستن حفظ شود، همین امر موجب کاهش فشار وارده بر ستون فقرات می شود و جلوگیری از آرتروز و فتق دیسک ، درد عضلات پشت و کمر را در پی دارد.

tennessee,pad,fradik wire

Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow

2020-06-17

تنس ، پد و سیم فارادیک-لوازم پزشکی-محصولات برقی

تنس ، پد و سیم فارادیک tennessee,pad,fradik wire در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت S شکل خود را حفظ کند ، اکثر صندلی ها به […]
2020-06-17

محصولات برقی – لوازم پزشکی

محصولات برقی   Electric products  تنس ، پد و سیم فارادیک tennessee,pad,fradik wire در حالت رانندگی ستون فقرات باید حالت S شکل خود را حفظ کند […]