محصولات ژله ای

کمپرسور سرد و گرم

Hot & Cold

این کمپرسورها محتوي ژلاتین نگهدارنده حرارت (سرما وگرما) می باشند. استفاده از حرارت و سرما در بهبود آسیب دیدگی ها از رایج ترین و سنتی ترین روش هاي کنترل درد و یا کوفتگی و سایر علائم می باشند. استفاده از کمپرس سرد با یخ بهترین درمان فوري براي آسیب دیدگی هاي حاد می باشد این کار تورم و دردها را کاهش داده و سرما باعث انقباظ عروق می شود و خون ریزي داخل بافتی در محل آسیب دیدگی را کاهش می دهد.

از کمپرس گرم معمولا در آسیب دیدگی هاي مزمنی که التهاب یا تورم ندارند استفاده می شود.

براي برطرف کردن گرفتگی عضلات سخت و دردناك و درد مفاصل میتوانید از کمپرس گرم استفاده کنید.

Hot & Cold
Ideal for any positions:This memory foam travel pillow is desighed based
on ergonomic, can ease your neck pain effectively. The back of the pillow
is thiner than two sides, it won’t push your head forward. The neck pillow
can be used both sides. It’s really fit your should curve, respite the pain
on your should.
Easy to wash and carry: This travel pillow can be used in airplanes, cars.

2020-06-17

کمپرسور سرد و گرم

کمپرسور سرد و گرم Hot & Cold این کمپرسورها محتوي ژلاتین نگهدارنده حرارت (سرما وگرما) می باشند. استفاده از حرارت و سرما در بهبود آسیب دیدگی […]
2020-06-17

کمپرس سرد

کمپرس سرد Cold compress کمپرسور های ژله ای سرد محصولی است جایگزین به جای یخ های معمولی که قابلیت این را دارد تا به هر تعداد […]
2020-06-17

محصولات ژله ای

محصولات ژله ای jelly products کمپرس سرد Cold compress کمپرسور های ژله ای سرد محصولی است جایگزین به جای یخ های معمولی که قابلیت این را […]